Houten
Objecten
van
Rik Mars
Op(b)loeiend Noord, Voorpagina
Op(b)loeiend Noord, pagina 2
Op(b)loeiend Noord, pagina 3
Op(b)loeiend Noord, WereldBoe
Op(b)loeiend Noord, pagina 1

De kunst van het verbinden

Waar samenwerking met een gemeenschappelijk doel voor ogen, al niet toe kan leiden. In Amsterdam Noord is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor kunst in buurten en wijken. En dat weinige geld moet dan ook nog eerlijk over verschillende projecten en instellingen worden verdeeld. Dat hierdoor, ondanks alle goede bedoelingen, het effect van die verspreide bestedingen vaak niet aan de verwachtingen kan beantwoorden of voor de buitenwereld grotendeels verborgen blijft, hoeft dan ook geen verbazing te wekken. Het is de grote verdienste geweest van de verleden jaar geheel onverwacht overleden Han Ewoldt, die met kunst in de wijken veel voor Nieuwendam en Noord heeft betekend, om aan deze versnippering een einde te maken en de krachten te bundelen.
versnippeOp zijn aandringen hebben kunstenaars en vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen de handen ineengeslagen en onder het motto 'kunst in de wijken' besloten al het geld te bestemmen voor een groot samenwerkingsproject. Een project met voor iedereen goed zichtbare resultaten, dat gezamenlijk door bewoners, buurtcentra, scholen en kunstenaars zou worden gedragen. De tijd was er rijp voor. Nieuwendam staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Om de wijk nieuw leven in te blazen zullen er honderden nieuwe woningen worden gebouwd, talloze woningen worden gerenoveerd en veel woningen worden gesloopt. Verschillende voorzieningen en scholen krijgen een nieuw onderkomen en het winkelcentrum Waterlandplein zal in een andere, eigentijdse gedaante herrijzen. Maar ook pleinen, straten, lanen en wegen zullen bij de operatie niet worden vergeten. Daarnaast is de samenstelling van de bevolking voor al de laatste twee decennia drastisch gewijzigd en verandert deze nog voortdurend. Nieuwendam telt steeds meer nieuwkomers, immigranten uit verre windstreken, die vaak weinig vertrouwd zijn met hun nieuwe omgeving. Het project moest aan deze vernieuwing en verandering op alle fronten van Nieuwendam, uitdrukking geven. Het zou het contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen, die veelal langs elkaar heen leven, moeten bevorderen. Daarover was iedereen het wel eens. Maar hoe, was de vraag. Er werd gezocht naar een beeld dat symbool kon staan voor zowel het oude als het nieuwe Nieuwendam en dat bovendien voor iedereen, ongeacht achtergrond of herkomst, herkenbaar is. Het werd de koe. Om er aan te herinneren ...