Houten
Objecten
van
Rik Mars
Terug naar Rik Mars
Terug naar het Overzicht van deze pagina's
Mensen in het water

Mensen in het water

Maarten,

"Bij directeur Maarten Gast denk ik aan ..." was de vraag die we ons als OOPG-ers stelden. Ieder heeft daar zijn eigen gedachten bij. In de speciale editie van Waterstanden staat vandaag een collage. Dingen die naar voren kwamen waren het antroposofische en de directeur die heel nadrukkelijk kunstuitingen in het productieproces heeft ge´ntegreerd.
Als OOPG hebben we altijd met veel plezier er aan meegewerkt om de elementen aarde, lucht en vuur in te zetten voor de productie van het vierde element water. Daarbij hebben we die elementen vertaald naar de elementen die ons als technici zo eigen zijn: beton en staal, elektriciteit en besturing. Het water is de constante factor. We zijn met zijn allen, u voorop, mensen in het water.
Als directeur bent u vooral ook een mens in de natuur gebleken. Natuurbeheer is een zeer belangrijke factor geworden in de bedrijfsvoering van Gemeentewaterleidingen.
Om de vruchtbare samenwerking te symboliseren is dit alles samengebald in een kunstwerk. Daarbij, en dat is het mooie aan kunst, kunt u er zelfs een stukje persoonlijke geschiedenis in terugvinden.
Beton en staal zijn volop terug te vinden in wat we u zo gaan aanbieden. Elektriciteit is als de vonken er van af springen of als een vonk overspringt. De vonk van een idee, de vonk van de samenwerking in een team, de vonk van de liefde.
Besturing zit in de genen van ons mensen ingebakken, dat kunnen we niet deprogrammeren.
Geheel op de wijze zoals OOPG dat altijd doet hebben we dit werk in teamverband uitgevoerd. Wij het ontwerp en de sturende hand bij de uitvoering. Aannemers die de bouw daadwerkelijk uitvoeren. Lokhorst heeft het betonwerk voor zijn rekening genomen, Welstaal het staalwerk.
Haast tegen de OOPG-tradities in is de bijzonder korte tijd waarin we dit deden: in vijf weken van idee tot realisatie.
Ik hoop dat dit kunstwerk u in uw persoonlijke omgeving mag herinneren aan al hetgeen u samen met OOPG realiseerde. En aan de vijftien jaar directeurschap bij Gemeentewaterleidingen.
Wij bieden u aan:

--Spreekkoor--
Mensen in het water,
Mensen in het water,
Mensen in het water.
Mensen in het water!

Gemeentewaterleidingen Amsterdam

Lokhorst BV, Beverwijk
Welstaal BV, Heemskerk